MTB Konsult är ett konsultbolag med inriktning mot Infrastruktur i form av järnväg, spårväg och tunnelban. Vi är även verksamma inom infrastrukturen för elkraftsystem från lokalnätsnivå till stamnätsnivå.

 

Vi har idag ramavtal med Trafikverket inom området Projekt- och byggledning, elkonsulttjänster samt entreprenadbesiktningar. Vi har även avtal med Storstockholms Lokaltrafik samt Swedavia.

 

MTB konsult AB © Copyright 2012. All Rights Reserved.