MTB Konsult erbjuder även ett flertal kvalificerade tjänster inom elkraftteknik såsom

  • Elkonstruktion av kraftanläggningar
  • Beräkningar och dimensionering av kablar och ledningar
  • Beräkning och simulering av övertoner
  • Selektivplaner
  • Simulering av elanläggningar
  • Utredningar och kvalificerad mätning av elkvalitetsproblem
  • Besiktningar och termografering
  • Tekniker för installation och felavhjälpning
  • Montageledning

 

MTB konsult AB © Copyright 2012. All Rights Reserved.