Våra pågående uppdrag

 • Tillverkningsritningar ställverksstål Vattenfall Service.
 • Byggledning ledningsarbeten (fiber) för Trafikverket region syd (Skåne)
 • Teknisk utformning samt tillverkningsritningar för kontaktledningsstolpar spårväg Lund
 • Byggledning tekniksystem Väg, Trafikverket
 • Projektering ombyggnad av 130/50kV ställverk Ellevio
 • Byggledning stängselåtgärder
 • Projekt- och byggledning nytt driftövervakningssystem elförsörjning teknikhus, Trafikverket
 • Projektledning Bromma flygplats ny brandstation
 • Installation, provning och drifttagning RFID detektorstationer Trafikverket.
 • Bygg- och Projekteringsledning ny kontaktledning bangårdarna Hagalund och Borås.
 • Byggledning projekt Förstärkt Kraftförsörjning, nya omriktarstationer i Lund, Åstorp, Älvängen samt utyggnad av befintlig omriktarstation i Ystad.
 • Byggledning byggnadsverk(brounderhållk)Trafikverket Halmstad
 • Projektledning Trafikverket, Q50 omformarstation samt kopplingscentraler.
 • Byggledare byggandsverk-Trafikverket Växjö
 • Byggplatsuppföljning plattformsförlängning Bohusbanan-Trafikverket
 • Byggplatsuppföljning AT Kil-Öxnered-Trafikverket
 • Projektingenjör flera projekt i Göteborgsregionen-Trafikverket

 

 

MTB konsult AB © Copyright 2012. All Rights Reserved.